Platforma szkoleniowa Ecampusmanagers – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa EDF w Polsce zatrudnia 3500 pracowników, z czego blisko 500 zajmuje stanowiska menedżerskie. Większa część szkoleń, w których uczestniczą menedżerowie, dotyczy wiedzy z obszarów ich pracy, np. inżynieria, finanse. Dlatego pojawił się pomysł stworzenia dla nich dodatkowego źródła rozwijania miękkich kompetencji kierowniczych. Ecampusmanagers to platforma e-learningowa stworzona przez Uniwersytet Grupy EDF, skierowana do wszystkich  menedżerów wyższej kadry zarządzającej, niezależnie od branży, kraju zamieszkania czy języka, jakim się posługują. Z zasobów platformy można korzystać w języku francuskim i angielskim, a od 2012 roku także w języku polskim. Celem tej platformy jest umożliwienie kierownikom rozwoju kompetencji menedżerskich w nowoczesnej i urozmaiconej formule oraz budowanie wspólnej kultury zarządzania wśród kierowników Grupy EDF na świecie. Dzięki platformie menedżerowie mają nieograniczony dostęp do różnorodnych programów, które wspierają ich w strategicznej odpowiedzialności, pomagają odnowić oraz pogłębić praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem.