Platforma Next

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Platforma Next to narzędzie dostępne dla wszystkich pracowników Capgemini Polska w formie webowej, jak i aplikacji na telefon. Umożliwia ona podnoszenie kompetencji w różnych obszarach; dzięki niej firma zapewnia pracownikom dostęp do szkoleń, ścieżek edukacyjnych i kursów. Na platformie dostępne są kursy e-learningowe – programowanie, szkolenia techniczne, coachingowe czy kształcenie umiejętności miękkich. Next jest jedną platformą łączącą inne znane i popularne platformy szkoleniowe online (Coursera), a także dostęp do publikacji m.in. najlepszych uniwersytetów na świecie (Harvard). Dzięki wprowadzeniu platformy, firma umożliwia swoim pracowników ciągłe podnoszenie kompetencji zarówno w obszarach codziennych obowiązków, obranych ścieżek rozwojowych, ale także dzięki bogatej ofercie, umożliwia zdobywanie umiejętności i kompetencji z innych obszarów – również w formie certyfikowanych kursów, z możliwością korzystania w dowolnym momencie. Dzięki platformie wszystkie dostępne, zewnętrzne szkolenia i kursy znajdują się w jednym miejscu. Adresaci, czyli pracownicy mogą zdobywać nowe umiejętności i podnosić swoje kompetencje, dzięki dostępowi do ok. 250,000 kursów i 3 milionów szkoleń z ok. 1200 źródeł (m.in: Pluralsight, Harvard Managementor, Harvard Spark czy Coursera)

https://www.capgemini.com/careers/learning-development/