Platforma Mindgram

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pandemia odbiła się negatywnie na samopoczuciu pracowników, wywołując niepokój oraz stres. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację firma DB Schenker wykupiła dla pracowników dostęp do platformy Mindgram. Jest to platforma online z własną aplikacją, która pozwala użytkownikom korzystać z kompleksowej opieki specjalistów (psychologów, trenerów profilaktyki zdrowia). Bezpłatny dostęp do platformy udostępniono także jednemu członkowi rodziny każdego z pracowników. Dla pracowników niekorzystających na co dzień z komputerów uruchomiono linię telefoniczną. Firma co dwa lata przeprowadza badania satysfakcji swoich pracowników. Stale gromadzony jest także nie tylko feedback dotyczący ogólnego samopoczucia pracowników, ale też poszczególnych działań mających na celu optymalizację ich warunków pracy. Obecnie z platformy aktywnie korzysta 336 pracowników i 55 zaproszonych członków rodzin. Oferując bezpłatny dostęp dla pracowników do Mindgram, firma zadbała o ich wsparcie w zakresie zarządzania stresem, negatywnymi emocjami, radzenia sobie z problemami, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Pracownicy korzystający z aplikacji Mindgram uzyskali dostęp do szeregu prelekcji, warsztatów i ćwiczeń rozluźniających a także porad jak można radzić sobie ze stresem, zadbać o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Platforma oferuje też poufne wsparcie psychologiczne, czy porady dotyczące wychowania dzieci. Dodatkowo. Każdy pracownik ma możliwość przekazania dostępu Mindgram wybranej osobie.