Platforma edukacyjna Kapitalni.org

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma wonga.pl od 2015 r. rozwija platformę edukacyjną Kapitalni.org. Portal powstał w odpowiedzi na niską świadomość ekonomiczną klientów firmy. Wszystkie materiały edukacyjne  przygotowane są w taki sposób, żeby były dla każdego zrozumiałe. Na Kapitalni.org jest także gra online edukująca w zakresie finansów. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatne, a portal jest wciąż uzupełniany o nowe treści dotyczące aktualnych spraw związanych z finansami.