Platforma e-learningowa Grupy Schiever

Metryka praktyki

Firma: Grupa Schiever w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Grupa Schiever w Polsce udostępniła swoim pracownikom szkolenia online, w których mogą oni uczestniczyć w dogodnym dla siebie czasie (bez narzuconych wcześniej sztywnych terminów) w miejscu pracy, z możliwością zakończenia i powrotu do szkolenia w dowolnym momencie. Platforma e-learningowa Grupy Schiever w Polsce daje możliwość śledzenia na bieżąco zmian w regulaminach i zasadach panujących w firmie, podnoszenia kwalifikacji oraz zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa. Firma mierzyła efektywność szkoleń e-learningowych poprzez weryfikację ilości logowań do wskazanego szkolenia, ukończenia go oraz , jeśli jest to wymagane w danym kursie, ukończenia szkolenia. Jest to proces ciągły- wciąż uzupełniany o kolejne szkolenia. Wskaźniki ustalane są indywidualnie do każdego szkolenia i w każdym wypadku oczekiwania zrównują się z rzeczywistością – pracownicy, do których kierowane jest szkolenie uzyskują oczekiwane wyniki.