Platforma e-learningowa do nauki języków obcych GoFluent

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Za pomocą e-learningowej platformy GoFluent firma Sanofi umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności językowych. Na platformie dostępne są bezpłatne zajęcia indywidualne i grupowe oraz intensywne tygodniowe kursy z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, japońskiego i chińskiego. Uczestnicy kursu rozwijają zasób słownictwa, znajomość gramatycznych zasad, ćwiczą swobodną konwersację oraz praktykują aktywne uczestnictwo w interaktywnych zajęciach.