Plastic Scorecard

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundacja WWF Polska za pomocą narzędzia Plastic Scorecard for Business Assessment przeprowadziła ocenę zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych w Lidl Polska. Sieć zdobyła maksymalną liczbę punktów w kategoriach: Strategia, zobowiązania i polityka firmy oraz Szkolenia pracowników i Zaangażowanie międzysektorowe.

Lidl Polska zarządza tematem odpadów w sposób kompleksowy i zgodnie z wytycznymi strategii REset Plastic. Dąży do maksymalnego odzysku odpadów w swojej działalności i łańcuchu dostaw.

Poprzez zamieszczanie specjalnych oznakowań na opakowaniach produktów, firma edukuje także klientów na temat prawidłowej segregacji odpadów. Liczne, zrównoważone działania optymalizacyjne przyczyniły się do ograniczenia używania plastiku w Lidl Polska średnio o 17% – dzięki m.in. znakowaniu części BIO owoców i warzyw naturalnym światłem, „odchudzaniu” plastikowych opakowań czy oferowaniu kosmetyków bez mikroplastiku.

Na podstawie wyniku w Plastic Scorecard zdiagnozowano konkretne obszary do poprawy w zakresie zarządzania plastikiem w firmie oraz wprowadzono działania naprawcze. Przyczyni się to do redukcji i zwiększenia recyklowalności plastiku w łańcuchu dostaw i w działalności firmy oraz poprawienia edukacji klientów na temat właściwej selekcji odpadów.