Planeta Energii – Grupę Energa

Metryka praktyki

Firma: Energa Grupa ORLEN,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Autorski program edukacyjny Planeta Energii jest realizowany od 2010 roku przez Grupę Energa. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niej. Inicjatywa służy również kształtowaniu postaw proekologicznych, a także rozwijaniu nowych pasji i ciekawości świata. Program realizowany jest w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Może do niego przystąpić każdy nauczyciel, który przeprowadzi minimum 3 lekcje o energii elektrycznej, w oparciu o otrzymane od Grupy Energa materiały dydaktyczne oraz podejmie dodatkowe działanie autorskie. Spośród uczestników, którzy złożą sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, jury wybiera 10 laureatów. Zwycięskie klasy nagradzane są 2-dniową wizytą mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” w swojej miejscowości. Na gości miasteczka czeka mnóstwo niecodziennych eksponatów i eksperymentów przygotowanych pod okiem dr. Tomasza Rożka oraz multimedialne zabawy i quizy z nagrodami. Zwycięskie klasy otrzymują także laptopy z edukacyjnym oprogramowaniem oraz edukacyjne klocki. W konkursie przyznawanych jest także 50 wyróżnień. Każdy uczeń z nagrodzonej i wyróżnionej klasy otrzymuje edukacyjne prezenty, wszyscy najmłodsi uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele – certyfikaty poświadczające ich udział w programie. W dotychczasowych edycjach programu wiedzę o energii elektrycznej zdobyło ponad 270 tys. dzieci z całej Polski, a mobilne centrum nauki odbyło 100 wizyt w różnych miejscowościach w całej Polsce. Honorowymi patronami programu są Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka a patronem medialny program „Sonda 2”.

Więcej informacji