Planet Me – TNT Express

Metryka praktyki

Firma: TNT Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W ramach globalnej polityki proekologicznej, TNT Express − firma użytkująca setki samolotów i tysiące samochodów ciężarowych, wprowadziła w Polsce program Planet Me, którego celem jest ograniczanie emisji CO2 oraz promowanie postaw prośrodowiskowych. Branża transportowa, w której działa firma, generuje ok. 18% globalnej emisji dwutlenku węgla.W Polsce w projekt, który wprowadzono w 2007 roku, zaangażowanych jest 1700 osób. Dzięki realizowaniu strategii Planet Me, wszystkie polskie samochody operacyjne mieszczą się w standardzie Euro 4 lub Euro 3, co gwarantuje ograniczone zużycie paliwa i emisje spalin. W biurach promuje się wykorzystanie wideokonferencji w miejsce podróży służbowych, a także instaluje się tzw. „zielone ściany”, na których rosną rośliny, nawilżając powietrze.

Konsekwentnie zmniejszana jest ilość zużywanego papieru − celem na rok 2007 było jego ograniczenie w przeliczeniu na 1 etat o 10%, a w rezultacie osiągnięto wynik 31%. Pieniądze uzyskane ze zbiórki 49 ton makulatury w 2008 r. zostały przekazane Klubowi Gaja na ratowanie koni. Ponadto najbardziej efektywne zespoły z działu obsługi klienta przyczyniły się do posadzenia 407 drzew w programie zalesiania Kenii.

W akcji „Sprzątanie Świata” na terenie Bytowa wzięło udział 150 pracowników TNT. Założono również stronę internetową www.tntplanetme.com, na której znajdują się przykłady działań ograniczających destrukcyjny wpływ na środowisko oraz „green bank idea”, gdzie każdy może złożyć własną propozycję działania.

W efekcie programu ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na etat spadła o ponad 2 kg w ciągu roku. W przyszłości planowany jest zakup samochodów z napędem hybrydowym oraz szkolenia z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy dla pracowników.