Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever – Unilever

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Unilever przygował plan rozwoju firmy, w którym uwzględnione zostały nie tylko wyniki finansowe, ale również dbałość o środowisko naturalne. Służyć ma temu wprowadzony w Polsce w 2011 roku Plan „Życie w sposób zrównoważony”. Plan koncentruje się na trzech dziedzinach: zdrowiu i samopoczuciu, środowisku naturalnym oraz poprawie warunków bytu. Zawiera informacje na temat tego, co do tej pory udało się firmie w tych obszarach osiągnąć i jakie stawia sobie cele na przyszłość. Wdrażanie planu w Polsce usystematyzowało działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmie Unilever, a spisanie poszczególnych celów zmotywowało do szukania nowych sposobów na realizację wizji. Firma zakłada, że plan działania do 2020 roku przyniesie w skali światowej trzy istotne rezultaty:

  1. Pomoże ponad miliardowi ludzi podjąć działania zmierzające do poprawy ich zdrowia i samopoczucia;
  2. Oddzieli rozwój biznesu od wpływu na środowisko naturalne, osiągając bezwzględne zmniejszenie tego wpływu w całym cyklu życia produktów. Celem jest redukcja o połowę śladu, jaki pozostawia na środowisku naturalnym wytwarzanie oraz używanie produktów firmy;
  3. Zapewni poprawę warunków bytu setkom tysięcy ludzi zaangażowanym w łańcuch dostaw. Wdrażanie planu w Polsce Unilever rozpoczął od: procesów produkcji, dystrybucji, weryfikacji receptur produktów, ale również codziennych zachowań w pracy, które mają wpływ na środowisko naturalne. Konieczna jest też inspiracja oraz zachęcenie konsumentów do zmiany nawyków związanych z używaniem produktów firmy.