Plan Bezpiecznej Jazdy DB Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

DB Schenker kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Jako operator logistyczny jest znaczącym uczestnikiem ruchu drogowego, a styl jazdy kierowców wpływa na wizerunek marki i odbiór firmy w społeczeństwie. W ramach Planu Bezpiecznej Jazdy DB Schenker organizuje szkolenia i prowadzi działania związane z weryfikacją i monitoringiem zachowań w pracy terminalowej i na drogach. Firma uczy właściwych kroków, jakie należy podjąć w razie wypadku czy zdarzenia niebezpiecznego na drodze.

Plan Bezpiecznej Jazdy formułuje działania związane z odpowiednim sposobem rekrutacji i edukacji kurierów zatrudnianych przez współpracujące z DB Schenker firmy przewozowe. W ramach Planu organizowane są szkolenia prowadzone przez policję, ratowników medycznych i specjalistów w zakresie zabezpieczeń ładunków. Plan obejmuje również działania związane z weryfikacją i monitoringiem zachowań w pracy terminalowej (np. przy załadunku i rozładunku towarów) i na drogach. Określa też postępowanie w razie wypadku, działania powypadkowe i pomoc dla poszkodowanych kurierów.

Prowadzona jest również infolinia „Czy jadę bezpiecznie? Zadzwoń”, dzięki której wszyscy mogą zgłaszać telefonicznie uwagi dotyczące stylu jazdy kurierów DB Schenker. 60-70% zgłoszeń to skargi, natomiast 25-30% to pochwały. W 2016 roku 128 pracowników, przewoźników i kierowców uczestniczyło w szkoleniach „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” prowadzonych przez przedstawiciela Głównej Komendy Policji, 274 kierowców zostało przeszkolonych przez trenerów wewnętrznych z bezpieczeństwa w transporcie.

Efekty Planu Bezpiecznej Jazdy to malejąca liczba wypadków drogowych z udziałem kierowców DB Schenker. W 2016 roku było o 38% mniej zdarzeń niż w 2014 roku.