Płacimy za testy – Homeschool Kuczyńscy

Metryka praktyki

Firma: Homeschool Kuczyńscy,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Marketing zaangażowany społecznie może być też nietypowym narzędziem motywowania uczniów do nauki. Na taki pomysł wpadła szkoła językowa Homeschool Kuczyńscy, wiążąc ich postępy w nauce z możliwością stworzenia szans na naukę i rozwój innym dzieciom – tym, które wspiera UNICEF. Autorski program „Płacimy za testy” polega na tym, że za każdy dobrze napisany test firma przekazuje pieniądze na konto UNICEF. Uczniowie szkoły piszą sprawdziany dwa razy w roku i, w zależności od uzyskanego wyniku, do organizacji trafia: 5, 3 lub 1,5 zł (za określony wynik testu, odpowiednio:100–95%, 94–85% i 84–75%). Rocznie dzięki wynikom uzyskanym przez studentów z testów przekazywane jest ok. 1 tys. zł.