Plac zabaw dla dzieci z ośrodka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga-Południe

Metryka praktyki

Firma: SimCorp,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

SimCorp zdecydował się na nietypową akcję wspomagającą budowanie relacji wśród menedżerów. Firma ufundowała plac zabaw dla dzieci z ośrodka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga-Południe oraz aktywnie włączyła się w budowanie nowego miejsca zabaw; 16 pracowników SimCorp spędziło popołudnie, malując i skręcając elementy placu zabaw oraz porządkując teren wokół niego. Placówka TPD Praga-Południe prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Wspomaga również rozwiązywanie problemów rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych oraz zapewnia różne zajęcia dodatkowe pozaszkolne, które są organizowane w świetlicy. W 2021 pod opieką placówki jest ok. 40 dzieci, które zyskały bezpieczne i kolorowe miejsce do zabawy.