PKP CARGO S.A. mecenasem zabytków kolejowych

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

PKP CARGO S.A. – największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce – jako jedyna Spółka w Grupie PKP pełni rolę mecenasa zabytków techniki kolejowej. Utrzymuje historyczny tabor kolejowy w małopolskiej Chabówce i wielkopolskim Wolsztynie. Promuje tradycje kolejnictwa organizując cykliczne kolejowe imprezy – „Paradę Parowozów” w Wolsztynie i „Parowozjadę” w Chabówce, a także adresowany do dzieci program edukacyjny „Lato z Parowozami”.

W skansenie w Chabówce zgromadzono najliczniejszą w Polsce kolekcję zabytkowych pojazdów kolejowych, m.in. parowozy, lokomotywy spalinowe i elektryczne, wagony pasażerskie i towarowe, pługi odśnieżne i drezyny. Część parowozów utrzymywana jest w stanie czynnym.

Parowozownia Wolsztyn została zbudowana w latach 1907-1909. Obecnie w rezultacie porozumienia z władzami samorządowymi, od 1 stycznia 2017 r. obiekt ten funkcjonuje, jako instytucja kultury województwa wielkopolskiego.

PKP CARGO współpracuje także z organizacjami społecznymi non-profit działającymi na rzecz ochrony zabytków kolejnictwa, rozwoju kolejowego ruchu turystycznego oraz promocji turystyki. Jedną z wspólnych inicjatyw jest autorski program edukacyjny pt. „Lato z Parowozami”. Jego celem jest popularyzacja transportu kolejowego i jego historii wśród najmłodszych miłośników kolei.

Najbardziej spektakularne  wydarzenie,  jakim jest Parada Parowozów w Wolsztynie, gromadzi od ponad dwudziestu lat dziesiątki tysięcy fanów kolei z Polski i Europy, a także z USA, Chin i Japonii. Kilka tysięcy uczestników przybywa corocznie na Parowozjady do Chabówki.

Korzyści odnosi także polska kinematografia. Tabor muzealny ze skansenów w Chabówce i Wolsztynie brał udział w realizacji m.in. takich filmów, jak „Lista Schindlera”, „Pianista” „Skrawki”, „Przedwiośnie”, „Sława i Chwała”, „Przygody dzielnego wojaka Szwejka” oraz „Katyń”.