PKO Bieg Charytatywny

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

PKO Bank Polski zorganizował specjalną inicjatywę – PKO Bieg Charytatywny – włączając w akcję niesienia pomocy lokalne społeczności. Na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach, pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”, pięcioosobowe drużyny przez godzinę pokonywały kolejne okrążenia. Każde z nich przeliczane było na obiad dla dziecka. Inicjatywę można też było wspierać poprzez przekazywanie dobrowolnej wpłaty na specjalne konto utworzone na rzecz organizacji zajmujących się dożywianiem dzieci w danym regionie. W sztafetach wzięło udział 3665 zawodników, którzy przebiegli 26 720 okrążeń. Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała ponad 630 tys. zł na posiłki dla dzieci we wszystkich regionach, w których odbył się bieg.