PKN Orlen dla pracowników – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

PKN Orlen stwarza szansę zatrudnienia w jednej z największych korporacji z branży petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno absolwentom nieposiadającym doświadczeń zawodowych, jak i wysokiej klasy ekspertom. Chcąc pozyskać najlepszych studentów, firma funduje stypendia, współpracuje z Biurami Karier, zamieszcza publikacje w prasie studenckiej i branżowej, a także wspiera szczególnie utalentowanych studentów poprzez sponsoring ich udziału w prestiżowych konkursach. W roku 2007 w PKN ORLEN w grupowych  praktykach studenckich uczestniczyło 437 studentów i uczniów szkół średnich, a w programie „Pierwsza Praca” wzięło udział 107 absolwentów szkół wyższych, spośród których zatrudniono 50 osób.W celu usprawnienia procesu adaptacji nowych pracowników firma oferuje pakiet szkoleń z zakresu działalności i struktury organizacyjnej spółki, kultury korporacyjnej, wartości i kodeksu etycznego, a także systemu tożsamości korporacyjnej i uregulowań wynikających z Kodeksu Pracy. Takie podejście pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału pracownika od pierwszego dnia pracy na danym stanowisku, wpływa na jego motywację i zaangażowanie w realizację zadań oraz budowanie lojalności pracownika w stosunku do firmy i współpracowników. Buduje także wizerunek przyjaznego pracodawcy. Na podstawie ocen podsumowujących program adaptacji, 81 proc. pracowników gotowych jest do podjęcia samodzielnej pracy.

PKN Orlen wspiera również pracowników w rozwijaniu ich pozazawodowych pasji, zainteresowań i hobby. Funkcjonujący od 2007 r. program „Orlen Pasja” posiada regulamin, który określa, kto i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie. O jego przyznaniu decyduje specjalna komisja, do której zaproszeni zostali przedstawiciele Biura Public Relations oraz osoby z obszaru HR. W 2007 roku wsparcie na rozwój hobby i zainteresowań uzyskało siedemdziesiąt osiem osób. Za środki finansowe z projektu m.in. wydano tomik poezji, zakupiono profesjonalne stroje do konkurencji sportowych, ufundowano wpisowe do udziału w wielu zawodach sportowych. Projekt „ORLEN Pasja” integruje pracowników z różnych obszarów wokół podobnych zainteresowań, zachęca do aktywnego spędzania czasu, korzystnie wpływa także na wizerunek firmy.