Piszemy Raport CSR – na blogu

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Do dyskusji nad treścią i formą swojego raportu CSR firma Orange Polska zaprosiła internautów. Na blogu korporacyjnym przez 12 tygodni w cyklu Piszemy Raport CSR internauci zgłaszali uwagi, komentarze i oczekiwania. Oceniano poprzedni raport, zastanawiano się nad treścią i grafiką nowego. Dokument konsultowano też z pracownikami na łamach newslettera. Na podstawie tych opinii powstał Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2013, który dzięki internautom zawiera dodatkowe informacje o historii firmy, badaniach ważnych kwestii społecznych czy nową grafikę. Sam proces i końcowy efekt zostały bardzo pozytywnie ocenione przez internautów, pracowników, ekspertów i innych czytelników publikacji.