Pierwszy raport odpowiedzialnego biznesu „Bank lokalnych społeczności” – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Opublikowanie raportu odpowiedzialnego biznesu „Bank lokalnych społeczności” jest dla Banku BGŻ kolejnym ważnym krokiem w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, którą bank przyjął w 2010 roku. Jako instytucja zaufania publicznego bank pełni swoją misję w sposób odpowiedzialny, stawiając na zrównoważony rozwój, czyli realizowanie założeń biznesowych przy uwzględnieniu interesów pracowników, społeczności lokalnych, klientów oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. Dzięki raportowi interesariusze otrzymują szerszy kontekst dla wyników finansowych banku. Raport prezentuje bowiem kompleksowe działania w obszarach poświęconych lokalnym społecznościom, pracownikom, środowisku oraz klientom i innym interesariuszom. Został on sporządzony zgodnie ze standardem GRI, wersja G3.1, poziom aplikacji B. Praca nad raportem i zaangażowanie pracowników w proces jego tworzenia (w przygotowaniu publikacji brało udział ponad 50 osób z różnych obszarów banku) przyczyniło się do zwiększenia świadomości wśród pracowników na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności organizacji.