Pierwszy krok w karierze zawodowej – program praktyk szkolnych Tesco – Tesco Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2010

Jedną z idei projektu jest zachęcenie młodych ambitnych osób do podjęcia pracy w Tesco i budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.

W maju 2010 roku, w ramach Dni Otwartych i przy okazji rekrutacji do programu rozwojowego „Maturzysta 2010”, prezentowane były perspektywy związane z pracą w firmie uczniom ostatnich klas szkół handlowych. Program rozwojowy obejmuje szkolenie w miejscu pracy, czyli naukę przez zdobycie doświadczenia bezpośrednio w sklepie. Jesienią z kolei została rozpoczęta współpraca ze szkołami średnimi o profilu handlowym sąsiadującymi z placówkami firmy. W sklepach wdrożono system miesięcznych praktyk zawodowych. Jest to rozwiązanie korzystne dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w handlu, korzystne dla szkół, które zapewniają swoim uczniom miejsce zdobywania kompetencji zawodowych oraz korzystne dla firmy, która ma szansę pozyskać najlepszych absolwentów. Projekt służy również uczestniczeniu sklepów Tesco w życiu lokalnych społeczności i jest wyrazem angażowania się w działania dla nich ważne.

W ramach inicjatywy odbyło się 31 Dni Otwartych, w których uczestniczyły 1143 osoby. Praktykę odbyło 85 uczniów w 7 sklepach Tesco. Z kolei w ramach programu „Maturzysta 2010” po odbyciu praktyki firma zatrudniła 20 absolwentów szkół średnich.

Dzięki prowadzonym działaniom Tesco buduje wizerunek firmy przyjaznej lokalnym społecznościom i atrakcyjnego pracodawcy umożliwiającego rozwój uczniom
i absolwentom szkół.