Personal Development Plan

Metryka praktyki

Firma: Infosys Poland,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Inicjatywę Personal Development Plan zaprojektowano i wdrożono jako system wsparcia menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Do tej pory firma Infosys Poland proponowała wachlarz szkoleń wewnętrznych, m.in. doskonalenie kompetencji miękkich. Z obserwacji odpowiedzialnego za proces zespołu Learning & Development wynikało, że uczestnictwo w szkoleniach nie wystarczy do rozwinięcia kompetencji. Dlatego zaprojektowano program wsparcia rozwoju, który pomaga wzmacniać wybrane obszary. Działanie to ma na celu zwiększenie satysfakcji z pracy i ograniczenie odpływu pracowników. W projekcie udział wzięło ponad 1750 osób. Zespół Learning&Development zidentyfikował 78 kompetencji, które pracownicy chcieliby rozwijać. 3 najczęściej wybierane to: odpowiedzialność, umiejętności prezentacji oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu. Wśród wybranych umiejętności znalazły się także kompetencje z zakresu konkretnych dziedzin biznesowych, np. znajomość procesów HRO, umiejętności technologiczne (tworzenie aplikacji mobilnych) oraz umiejętności zarządzania jakością w procesach (certyfikacja Black Belt). U 61% pracowników odnotowano wzrost poziomu kompetencji, a 30% podzieliło się success story – skutecznym zastosowaniem nowo rozwiniętych umiejętności. Wszyscy pracownicy działu Learning & Development brali aktywny udział w tworzeniu programu szkoleniowego i prowadzeniu zdalnych działań szkoleniowo-rozwojowych oraz indywidualnej pracy konsultanta.