Pepcolandia

Metryka praktyki

Firma: Pepco,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Pepcolandia to realizowany corocznie program grantowy Pepco. Pracownicy, mogą zgłaszać wnioski o wsparcie finansowe dla inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe z własnego sąsiedztwa. Zgłoszona do programu organizacja, może otrzymać darowiznę w wysokości do 5000 zł, na przeprowadzenie działań na rzecz dzieciom i młodzieży. W ramach programu, zgłaszane są projekty, które zapewnią dzieciom efektywnie spędzony czas wolny i mogą dotyczyć m.in.: organizacji kreatywnych zajęć, warsztatów rozwijających różnego rodzaju umiejętności (np. językowe, plastyczne, taneczne itp.); wycieczek, organizacji wydarzeń, jak pikniki rodzinne, zawody sportowe; a także budowy lub remontu miejsca przeznaczonego na aktywne spędzaniu czasu przez dzieci jak plac zabaw, ogród sensoryczny czy świetlica itp. Nabór wniosków ogłaszany jest wiosną, a projekty które zakwalifikowały się do wsparcia finansowego. Na przestrzeni lat dofinansowanie zyskało 240 projektów, a liczba beneficjentów wyniosła ok 15 000 osób.