Peer learning dla menedżerów Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Peer learning dla menedżerów pomaga szerzyć wiedzę i dobre praktyki menedżerskie, poprzez uczenie się menedżerów od siebie, budować współpracę i zaufanie w firmie, szczególnie ważne w tak dużej i złożonej organizacji. Wymiana dobrych praktyk menedżerskich wpływa na styl zarządzania, efektywność menedżerską, przyjazną i angażującą atmosferę w pracy. Siła zespołu oraz realne wsparcie od innych zmniejsza stres menedżerski.

Sesje peer learning w Orange to rodzaj ustrukturyzowanego grupowego doradztwa i giełdy wymiany doświadczeń, zamkniętej w krótki i skuteczny proces. Jedna sesja trwa ok. 1,5 h i jest prowadzona w małych grupach (6 osób + moderator z HR). W trakcie sesji omawiany jest jeden z tematów. Jego właściciel jest klientem, a pozostałe osoby wcielają się w rolę konsultantów, którzy w ustrukturyzowany przez moderatora sposób dzielą się swoimi pomysłami. Celem nie jest rozwiązanie sytuacji klienta, a zainspirowanie go, jak można to zrobić. Wybór działania należy do klienta.

Każda z osób w trakcie całego procesu jest klientem i konsultantem, dlatego grupa w tym samym składzie spotyka się 3 razy.

Dobierając grupy przestrzegano następujących kryteriów: wśród członków 1 grupy nie może być zależności służbowych, najlepiej gdy uczestnicy się nie znają i reprezentują różne obszary działania organizacji.

Dla firmy to nowa metoda rozwoju i motywowania menedżerów, dająca możliwość wykorzystania dotychczasowego doświadczenia i dzielenia się nim z innymi.