Payroll – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Bardzo prostą, choć jeszcze nierozpowszechnioną w Polsce formą działalności charytatywnej firm jest payroll. Pracownicy wszystkich spółek Pelion mają możliwość wsparcia działań Fundacji Dbam o Zdrowie poprzez zadeklarowanie końcówki (resztówki) ze swojego wynagrodzenia. Co miesiąc jest ona przekazywana na konto fundacji. Wpłaty można deklarować zarówno na cele statutowe, jak i na pomoc konkretnym podopiecznym. Na pasku wynagrodzeń co miesiąc jest wyszczególniona kwota przekazana fundacji.