Patronat nad Technikum Transportu Kolejowego

Metryka praktyki

Firma: ORLEN KolTrans,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Kierunki kształcenia w Technikum Transportu Kolejowego są odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie branży kolejowej na wykwalifikowaną kadrę, której brakuje na rynku pracy.

Z problemem tym boryka się na co dzień ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Poprzez objęcie Technikum patronatem, firma stwarza młodym ludziom szansę na rozwój poprzez możliwość współpracy z doświadczoną kadrą. Firma wspiera również Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku poprzez patronat oraz wsparcie merytoryczne – wykładowcami są pracownicy spółki.

Firma celebruje wraz z uczniami ważne dla branży święta, jak na przykład Dzień Kolejarza, przekazując uczniom upominki.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

Więcej informacji: