Patronat ERGO Hestia nad specjalnością Eksploracjach danych w finansach i ubezpieczeniach

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

ERGO Hestia włączyła się w opiniowanie programu studiów I stopnia na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych na Wydział Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Firma angażuje się także w prowadzenie zajęć merytorycznych.

Najzdolniejszym studentom zaproponowane zostaną staże, a następnie praca w obszarach analitycznych firmy m.in. w Biurze Aktuarialnym, Biurze Ryzyka, Biurach Produktowych. Kierunek uruchomiono w październiku 2017, pierwsze efekty w postaci stażystów i pracowników spodziewane są w 2020 roku.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim

Więcej informacji: