Pasjonaci Edukacji

Metryka praktyki

Firma: Polski Fundusz Rozwoju,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Polski Fundusz Rozwoju wspiera i realizuje ogólnopolski program stypendialny Pasjonaci Edukacji związany z edukacją technologiczną i wyrównywaniem szans w dostępie do niej. Skierowany jest on do zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z nauczaniem dzieci i młodzieży, ale są w trudniejszej sytuacji materialnej i w związku z tym istnieje ryzyko, że porzucą obraną ścieżkę zawodową. Dzięki stypendiom i warsztatom z wykorzystania metodologii STEAM w nauczaniu, stypendyści programu mogli skupić się na realizacji swoich zawodowych planów, a jednocześnie doskonalić kompetencje w zakresie nowoczesnej edukacji.