Pasieki Veolii

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Miasta mogą być doskonałą ostoją dla pszczół, pełniących kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. Właśnie w trosce o bioróżnorodność, Fundacja Veolia Polska Grupy Veolia w Polsce zainicjowała projekt Pasieki Veolii promujący rozwój miejskiego pszczelarstwa. Do budowy pasiek zaangażowano pracowników oraz pozostałych interesariuszy – Urzędy Miast oraz mieszkańców miejscowości, w których obecny jest biznes Grupy Veolia.

W 2019 roku do pasiek Veolii w Lidzbarku Warmińskim i Zamościu, dołączyły dwie kolejne: w Szczytnie i Chrzanowie. W Szczytnie ule stanęły na terenie użytku ekologicznego „Mała Biel”. Jest to miejsce ogólnodostępne, wokół którego stworzona została ścieżka przyrodnicza, która będzie spełniała rolę edukacyjną dla mieszkańców, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Z kolei w Chrzanowie pasieka usytuowana została na terenie ciepłowni Veolii i na co dzień, opiekuje się nią pracownik – wolontariusz, dla którego pszczelarstwo jest prawdziwą pasją. Z inicjatywy Veolii założono łącznie już 4 pasieki. W 20 ulach mieszka ponad 1 mln pszczół, które każdego pomagają zapylać setki tysięcy roślin i produkują łącznie ponad 500 kg miodu rocznie.

Praktyka pełni doskonałą rolę edukacyjną dla lokalnej społeczności oraz jest pożyteczną aktywnością wolontariacką dla pracowników. Miód wyprodukowany w ulach Veolii, jest również eko-gadżetem, który przynosi firmie dodatkową korzyść wizerunkową.