Pas awaryjny

Metryka praktyki

Firma: Gdańsk Transport Company,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Jednym z działań edukacyjnych realizowanych w 2021 r. przez Gdańsk Transport Company i związanym z bezpieczeństwem drogowym była akcja edukacyjno-informacyjna Pas awaryjny, zwracająca uwagę kierowców na zakaz korzystania z pasa awaryjnego poza sytuacjami awaryjnymi. Akcent w komunikacji został położony na bezpieczeństwo pracowników operatora, korzystających z pasa awaryjnego podczas rutynowych czynności. W ramach akcji przygotowano cykl postów pod hasłem „AWARYJNIE CZY NIE?”, w których przypominano jak korzystać i jak nie korzystać z pasa awaryjnego. Łącznie powstało 10 postów dedykowanych akcji. Aby zwiększyć oddziaływanie akcji na wszystkich MOPach pojawiły się naklejki informujące o akcji oraz w intrygujący sposób zwracające uwagę kierowców na pas awaryjny i zasady z nim związane. W uzupełnieniu akcji Pas awaryjny powstał film z serii „Poznajmy się”, w którym głównym bohaterem jest pracownik patrolu opisujący swoją pracę oraz niebezpieczeństwa, na jakie jest narażony podczas jej wykonywania.