Partycypacja pracowników w zarządzaniu – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2011

Skrzynka dobrych pomysłów jest odpowiedzią na potrzebę zgłaszania pomysłów i działań naprawczych dotyczących zwiększenia sprzedaży, usprawnienia istniejących procesów oraz komunikacji wewnętrznej w firmie Tebodin Poland. Idea Skrzynki pomysłów zrodziła się w wyniku tzw. exit interviews, czyli rozmów przeprowadzonych z osobami odchodzącymi z firmy. W drugim półroczu 2011 roku zgłoszono 8 pomysłów. Dzięki przeprowadzonej akcji pracownicy odczuli, że są integralną częścią firmy i ich pomysły nie tylko są mile widziane przez zarząd firmy, ale również realizowane. Polityka firmy dotycząca partycypacji pracowników obejmuje również proces rekrutacji. W ramach akcji „Podziel się swoim Kumplem” pracownicy niezwiązani z rekrutacją i wyborem kandydatów mogą rekomendować osoby do zatrudnienia spośród rodziny, znajomych i kolegów z branży. Jeśli kandydat polecony przez danego pracownika zdobędzie uznanie i zostanie zatrudniony, pracownik otrzyma premię referencyjną, zwiększoną po półrocznym stażu pracownika. Do tej pory nagrodę finansową otrzymało 5 osób.