Partnerstwo z Global Compact Network Poland

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Bank BGŻ BNP Paribas w ramach partnerstwa z Global Compact Network Poland został partnerem kampanii antysmogowej Pierwsza Doba bez Smogu, która ma na celu zebranie jak najszerszej koalicji osób angażujących się w szerzenie świadomości o problemie smogu i działaniach zaradczych, jakie każdy może podjąć. Kampania powstała na bazie Programu Global Compact Network Poland „SDG11 – Zrównoważone miasta”. Każdy mógł być twórcą i dołożyć swoją filmową cegiełkę, która została umieszczona na dedykowanym profilu na Instagramie i na stronie kampanii.