Partnerstwo w projekcie Wizja 2050

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Dołączenie do partnerstwa projektu Wizja 2050 było dla T-Mobile Polska kolejnym krokiem w ramach działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Ta inicjatywa jest dla firmy okazją do podkreślenia istotnej roli wspólnych działań biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju.