Partnerstwo w charytatywnym Koncercie Nadziei

Metryka praktyki

Firma: Kruk,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W 2021 roku firma KRUK po raz kolejny była partnerem charytatywnego Koncertu Nadziei, zorganizowanego przez Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. To wydarzenie, którego celem jest pomoc dzieciom, które są podopiecznymi kliniki Przylądek Nadziei, odbyło się w 2021 roku po raz jedenasty. W Koncercie na scenie wystąpili polscy artyści wraz z przedstawicielami firm, które wsparły to wydarzenie. Cały dochód ze sprzedaży biletów oraz wpłaty sponsorów zostały przeznaczone na leczenie małych pacjentów. Na widowni podczas Koncertu było obecnych około 700 osób. Podczas samych koncertów w ciągu 10 lat Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” udało się zebrać około 3 mln złotych.