Partnerstwo strategiczne programu „Akademia Przyszłości”

Metryka praktyki

Firma: TK Maxx,
Branża: Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku TK Maxx, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wiosna, zainicjował akcję Akademia Przyszłości mającą na celu wsparcie nauki i rozwoju intelektualnego dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. TK Maxx wspomaga akademię finansowo oraz organizacyjnie.