Partnerstwo Strategiczne Forum Inicjowania Rozwoju

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

LPP objęło Partnerstwem Strategicznym Forum Inicjowania Rozwoju, największą na Pomorzu międzysektorową konferencję organizowaną przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION. Organizowany we współpracy z biznesem i samorządem, w ramach Forum Konkurs Grantowy Funduszu Inicjowania Rozwoju dedykowany jest projektom realizowanym przez organizacje pozarządowe, które odpowiadają na współczesne wyzwania społeczno-ekologiczne. LPP zdecydowała się rozszerzyć zainicjowane 5 lat temu partnerstwo strategiczne w ramach Konkursu Grantowego i od 2021 r. objęła patronatem również całość inicjatyw realizowanych w ramach Forum.