Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz rozwoju regionu – PKN Orlen S.A.

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
29 stycznia przedstawiciele miasta Ostrów Wielkopolski, spółki PKN Orlen oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) podpisali umowę zawiązującą partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz rozwoju regionu Ostrowa Wielkopolskiego. Umowa otwiera pierwszy etap współpracy, który obejmuje przeprowadzenie audytu zrównoważonego rozwoju oraz uaktualnienie strategii rozwoju miasta na drodze społecznych konsultacji. Strategia ma być tworzona na nowo w oparciu o głosy jak największej grupy organizacji pozarządowych, biznesu i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem miasta.Porozumienie ma charakter otwarty dla innych instytucji i firm. UNDP w Polsce od 3 lat pracuje nad budowaniem partnerstw lokalnych, a jego rolą, jako niezależnego partnera, jest inicjowanie i umożliwianie współpracy między różnymi organizacjami oraz dzielenie się doświadczeniem i metodologią tak krajową, jak i globalną. Audyt zrównoważonego rozwoju pozwala na określenie słabych i mocnych obszarów rozwoju miasta. Celem audytu jest dokonanie oceny jakości życia w mieście i na jej podstawie opracowanie lub udoskonalenie programów, które nie ograniczają się tylko do rozwoju gospodarczego, ale biorą pod uwagę także aspekty społeczne, instytucjonalne i ekologiczne. Nowatorskim na skalę europejską elementem tej współpracy jest zaangażowanie sektora prywatnego w rozwój społeczności lokalnych i zaproponowanie finansowych mechanizmów realizacji strategii. Porozumienie w Ostrowie Wielkopolskim jest kolejnym projektem realizowanym przez UNDP i PKN Orlen. Instytucje współpracujące w Ostrowie Wielkopolskim będą czerpać z doświadczeń pierwszego partnerstwa publiczno-prywatnego ustanowionego w Płocku w 2002 roku.

Oprócz zbudowania strategii dla Ostrowa Wielkopolskiego Liga Miast działa także w innych regionach. W Wałbrzychu rozpoczęto prace nad aktualizacją strategii rozwoju miasta. Opracowano jej główne cele, zadania, które mają prowadzić do ich realizacji, oraz zasady i metody monitorowania ich wykonania. W listopadzie 2004 r. podpisano umowę o partnerstwie międzysektorowym także w Tarnowie. Ma ono na celu zbudowanie lokalnej strategii edukacji na drodze społecznych konsultacji. Ponadto toczą się zaawansowane rozmowy dotyczące tworzenia partnerstw w Olsztynie i we Włocławku.