Partnerstwo programu Prewencji i Kontroli Chorób Niezakaźnych (NCD) „Dla zdrowia Wietnamczyków”

Metryka praktyki

Firma: Adamed Pharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Adamed w Wietnamie został partnerem programu Prewencji i Kontroli Chorób Niezakaźnych (NCD) „Dla zdrowia Wietnamczyków”. Projekt obejmował m.in.  poprawę zdolności systemu opieki zdrowotnej poprzez szkolenia w zakresie nadzoru, profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia NCD; podnoszenie świadomości społecznej na temat chorób niezakaźnych poprzez działania informacyjne i edukacyjne, programy oceny ryzyka, wczesne wykrywanie i doradztwo w zakresie zmiany stylu życia.