Partnerstwo na rzecz SDGs Carrefour Polska

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs), a przede wszystkim wynikające z ich realizacji konkretne działania, są istotne dla sieci wielkiej dystrybucji. Stanowią one duże wyzwanie dla całej branży, ale także stwarzają wiele szans do wdrażania ciekawych, innowacyjnych rozwiązań.

W czerwcu 2017 roku w Centrum Smak Kariery Carrefour Polska zorganizowano spotkanie przedstawicieli sektora spożywczego, by wspólnie wypracowywać rekomendacje dla branży w obszarze realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. Spotkanie zorganizowała firma CSR Consulting we współpracy z Global Compact Network Poland, a Carrefour Polska był partnerem branżowym wydarzenia. Wnioski ze spotkania były nie tylko inspiracją dla uczestników, ale też zostały wykorzystane w przewodniku dla firm „SDGs w Praktyce”. Publikację zaprezentowano po raz pierwszy 6 grudnia podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju „SDG 17”. W trakcie konferencji Carrefour Polska dołączył do Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Kartę partnerstwa w imieniu firmy podpisał Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Carrefour już wcześniej podejmował aktywności wpisujące się w realizację SDGs, ale teraz dodatkowo zostały one odpowiednio skategoryzowane. Carrefour Polska od wielu lat podejmuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które wpisują się w realizację SDGs. Dołączenie sieci handlowej do partnerstwa na rzecz realizacji celów wynika więc z konsekwentnego prowadzenia strategii firmy. Sieć na bieżąco bada realizację kluczowych dla niej celów, poprzez monitorowanie określonych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Carrefour Polska przystępując do „Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” ma nadzieję, że wspólnie z innymi partnerami skutecznie przyczyni się do  realizacji ważnych inicjatyw społecznych. Działania Carrefour, takie jak np. SENS (Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą), są dobrym  przykładem jak efektywnie realizować cele zrównoważonego rozwoju. Realizacja SDGs na pewno stwarza firmom więcej szans do nawiązywania wartościowych partnerstw, wzmacnia dialog, a także pomaga firmom osiągać ich cele biznesowe. Zaletą SDGs  jest także ich uniwersalność – można je wdrażać w różnych krajach, co jest pomocne w podejmowaniu spójnych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju przez międzynarodowe koncerny. Niewątpliwie także, SDGs pozwalają firmom dostrzec dodatkowy potencjał w swoich działaniach nie tylko z zakresu odpowiedzialności społecznej. Mogą one stwarzać szansę na rozwój innowacyjnych produktów i usług oraz ułatwiać dotarcie z ofertą do nowych grup interesariuszy.