Partnerstwo konkursu Bizneswoman Roku w nowej kategorii „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Metryka praktyki

Firma: Huawei Polska,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Huawei Polska jest partnerem Fundacji Sukces Pisany Szminką, działającej na rzecz promocji przedsiębiorczości kobiet. Firma jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku oraz nagrody za najlepszy kobiecy projekt na rzecz włączenia cyfrowego. Podczas Gali Finałowej przyznano nagrody w tym w nowej kategorii „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (stworzonej przez Huawei Polska). Tworząc nową kategorię Huawei pragnie podwójnie wesprzeć walkę z wykluczeniami. Z jednej strony promując najlepsze wzorce, by inspirować młode pokolenie kobiet – przyszłych liderek do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej – nagradzając projekty na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym, które dotyka cały szereg grup społecznych, w tym także i kobiety. Od maja Huawei Polska jest również członkiem Champions of Change afiliowanego przy Fundacji Sukces Pisany Szminką. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Ekskluzywny klub zrzesza prezesów dużych firm działających w Polsce . Jego ideą jest wspólna praca na rzecz różnorodności w biznesie, działania inkluzywne wyrównujące szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian.