Partnerstwo Fundacji Tesco Dzieciom z Fundacją Happy Kids

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Tesco Polska we współpracy z Fundacją Happy Kids umożliwiło powstanie 4 nowych rodzinnych domów dziecka na ternie województwa łódzkiego. Dzięki partnerstwu tych dwóch instytucji udało się wyremontować i wyposażyć budynki, tak aby spełniały normy placówek opiekuńczo-wychowawczych.