Partnerstwo dla Zdrowia – społeczne innowacje w biznesie – Partnerstwo dla Zdrowia – Danone, Biedronka i Lubella oraz Instytut Matki i Dziecka

Metryka praktyki

Firma: Danone, Jeronimo Martins Polska, Lubella,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2010

Mleczny Start to pierwszy na polskim rynku produkt użyteczny społecznie – wartościowa i odżywcza kaszka manna z mlekiem dostępna dla rodzin o niskich dochodach. Kasza sprzedawana jest w saszetce, która kosztuje 0,65 zł.

Produkt jest owocem nowatorskiego partnerstwa biznesu i instytucji naukowej: producenta – firmy Lubella, koordynatora – firmy Danone, dystrybutora – sieci sklepów Biedronka w całej Polsce i Instytutu Matki i Dziecka, który czuwa nad rozwojem jakościowym produktu. Współpraca partnerów z odległych od siebie sektorów umożliwiła wykorzystanie różnorodnych, jednak uzupełniających się zasobów. Partnerzy przyjęli zasadę pobierania minimalnej marży oraz wypracowali przejrzyste zasady współpracy w zakresie odpowiedzialności. Zysk wypracowany w ramach projektu jest przeznaczany na rzecz edukacji żywieniowej. Partnerstwo dla Zdrowia to przykład pogodzenia celów biznesowych z dbaniem o innych, bez podejmowania działań charytatywnych. Partnerstwo zawiązało się w 2004 roku, aby przeciwdziałać niedożywieniu – wychodząc z założenia, że obok akcji charytatywnych i dożywiania w szkołach – potrzebne jest rozwiązanie systemowe. Rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, zaangażowaniu pracowników i dużych środków finansowych.

W 2010 roku sprzedano prawie 19 milionów sztuk saszetek kaszki – 3 razy więcej niż w roku 2009. W ramach programu realizowano także inne działania, m.in. konkurs skierowany do uczniów na rysunek dotyczący znaczenia pierwszego śniadania w diecie ucznia; badanie sondażowe na grupie 1000 dzieci dotyczące nawyków żywieniowych dzieci w wieku szkolnym; cykl wrześniowych artykułów w „Super Expressie” na temat funkcjonowania dziecka w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pierwszego śniadania na jego rozwój.