Partnerem Fundacji „Women in Law”

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Rödl & Partner został partnerem Fundacji „Women in Law”, której działalność ma na celu promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową kobiet w branży prawniczej, promowanie przedsiębiorczości, idei różnorodności i innowacyjności oraz nowych technologii w branży, a także edukację w zakresie wykorzystania nowych technologii w dziedzinie prawa. W 2022 roku w ramach współpracy z Fundacją firma objęła opieką mentoringową studentkę prawa przez Partnerkę i radczynię prawną – Monikę Behrens, zapewniając mentee dostęp do wiedzy i dobrych praktyk w Rödl & Partner. Dołączając do programu uczestniczka otrzymała dostęp do opieki merytorycznej doświadczonej prawniczki, przez co miała możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy. Mentorka miała okazję poznać spojrzenie młodszego pokolenia. Firma poprzez udział w projekcie ma wpływ na działania promujące różnorodność, a także rozwój młodych talentów prawniczych wśród kobiet.