Partner Kongresu Kobiet

Metryka praktyki

Firma: Fiat Chrysler Automobiles,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

W 2017 FCA był po raz drugi partnerem strategicznym Kongresu Kobiet.

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący społecznie i politycznie kobiety w Polsce. Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dąży do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym. Dostarcza kobietom wiedzy i kwalifikacji, które im to umożliwią.

FCA oprócz wsparcia finansowego zorganizował również dla uczestniczek zajęcia praktyczne, kurs dotyczący prawidłowej pozycji za kierownicą, prezentację jak prawidłowo przewozić dziecko w foteliku, oraz naukę parkowania w wyznaczonym miejscu.

W 2017 roku na Kongres przybyło ok. 4 tys. uczestniczek.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Kongresem Kobiet.