Parasol Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Program Parasol Bezpieczeństwa firmy ArcelorMittal Poland został przygotowany dla zakładów, w których wydarzył się wypadek (ciężki uraz, śmierć). Przez około 40 dni zapewnia wsparcie bezpieczeństwa poprzez wizyty dyrekcji wykonawczej, która wskazuje mocne i słabe strony; audyty liderów standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym wspierające doskonalenie standardów; obecność kadry kierowniczej na hali, udział w odprawach, rozmowy z pracownikami; test standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym wśród załogi, a także szkolenia z bezpieczeństwa (badanie klimatu bezpieczeństwa i ocena postrzegania bezpieczeństwa). Wizyty audytowe najwyższego kierownictwa są okazją do jednoznacznego wskazania, które rodzaje zachowań czy ryzyk są nieakceptowane w odniesieniu do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz zdefiniowania działań mających na celu ich wyeliminowanie. Zwiększona obecność dozoru liniowego na halach skupiająca się na obserwacji prac na stanowisku pracy czy udziale w odprawach przed zmianowych jest również okazją do rozmów z pracownikami w celu upewnienia się czy obowiązujący system bezpieczeństwa jest dla nich czytelny i zrozumiały. Wyniki testów pokazują poziom wiedzy pracowników dotyczący podstawowych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa natomiast na podstawie wypowiedzi zawartych w ankietach firma może dokonać oceny postrzegania bezpieczeństwa przez pracowników w ich codziennej pracy.