Parasol Bezpieczeństwa – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Konkursy były także istotną częścią programu Parasol Bezpieczeństwa firmy Lyreco. Co miesiąc przeprowadzany był konkurs, a jego pytania miały zachęcić pracowników do zapoznania się z treścią prezentacji, która powinna kształtować prawidłowe postawy dotyczące bezpiecznych zachowań. Wśród pracowników, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi, losowano trzy nagrody w postaci: parasola i podwójnego zaproszenia do Cinema City. Po zakończeniu programu, tj. po 31 grudnia 2012 roku, 10 pracowników, którzy w comiesięcznych konkursach udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi, wyróżniono nagrodami specjalnymi. Kryterium sukcesu było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zmniejszenie liczby dni absencji z tytułu wypadków przy pracy oraz zmniejszenie wskaźnika injury rate. Pomiaru dokonywano raz w miesiącu. Liczba wypadków przy pracy spadła z 14 w 2011 roku do 8 w roku 2012. Liczba dni absencji z 405 w 2011 do 72 w 2012 roku (tylko dni robocze). Wskaźnik injury rate na koniec 2011 roku wynosił 0,39%, a na koniec 2012 roku 0,08%, gdzie cel zarówno na rok 2011, jak i 2012 – wynosił 0,28%.