Parasol Bezpieczeństwa dla Kierowców i Dostawców

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Parasol Bezpieczeństwa dla Kierowców i Dostawców to program skierowany do kierowców pojazdów ciężarowych oraz dostawców przybywających do ArcelorMittal Poland. W ramach działań proaktywnych zapobiegających wypadkom z udziałem kierowców zewnętrznych, zespół specjalistów przyjrzał się obszarowi związanemu z załadunkiem/rozładunkiem materiałów oraz poruszaniem się pojazdów ciężarowych na terenie firmy. Efektem prac było wyodrębnienie 14 różnych akcji poprawiających bezpieczeństwo oraz komfort kierowców, z których większość została wdrożona i ich efekty są już widoczne.