Panel ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Panel ekspertów jest praktyką pozwalającą na wprowadzenie efektywnego dzielenie się wiedzą w organizacji oraz uporządkowania tej wiedzy, jak i stworzenie do niej łatwiejszego dostępu każdemu pracownikowi Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach inicjatywy dzielenia się wiedzą w BGK co miesiąc organizowane są panele ekspertów, które mają na celu poszerzanie wiedzy z danego obszaru tematycznego oraz poszukiwanie praktycznych sposobów jej wykorzystania w codziennej pracy. Dzięki panelom ekspertów pracownicy banku wiedzą więcej na temat pracy kolegów z innych departamentów. Po każdym panelu ekspertów w intranecie publikowana jest prezentacja multimedialna, jak również podsumowanie panelu wraz z komentarzami uczestników. Ponadto w zakładce dotyczącej paneli pracownicy BGK mają możliwość dodawania komentarzy.

Po każdym panelu uczestnicy otrzymują ankietę zadowolenia z panelu, w której również proszeni są  o wskazanie tematów merytorycznych, które miałyby być poruszone w kolejnych panelach. W związku z tym mają realny wpływ na projektowanie kolejnych spotkań, co pozwala odpowiadać na rzeczywiste potrzeby pracowników.

Pracownicy mają lepszą wiedzę na temat poszczególnych obszarów działalności banku oraz ułatwiony jest transfer wiedzy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, jak i poszczególnymi pracownikami BGK, co sprzyja tworzeniu organizacji zorientowanej na dzielenie się wiedzą.