Pan Karp zarybia Wisłę

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie

Akcja Pan Karp zarybia Wisłę to wspólna inicjatywa, realizowana od 2015 r. przez Towarzystwo Promocji Ryb oraz ANWIL S.A. Jej celem jest podniesienie świadomości najmłodszych w zakresie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii.

Spółka nieprzerwanie od sześciu lat włącza się w organizację tego przedsięwzięcia, ponieważ stałym elementem jej strategii jest troska o środowisko oraz edukacja ekologiczna. W 2021 roku do udziału w akcji zaproszone zastały szkoły i przedszkola zlokalizowane w narzeczu Wisły. Zadaniem dzieci było przeprowadzenie akcji na rzecz czystości rzeki i zrelacjonowanie jej przebiegu za pomocą różnych technik przekazu. Do projektu zgłoszono 120 aktywności na rzecz środowiska. Projekt, jak co roku, zakończyła akcja zarybiania Wisły. Tym razem do rzeki wpuszczono 2000 narybku szczupaka.

O powodzeniu przedsięwzięcia świadczy liczba zgłoszonych akcji na rzecz środowiska, które były udokumentowane w formie filmików oraz prac plastycznych. W akcję zaangażowali się również pracownicy ANWILU, członkowie koła wędkarskiego – 10 wolontariuszy.

Korzyściami z projektu były również podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii. Przyznano nagrody indywidualne i grupowe o charakterze edukacyjnym, wzmacniające świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. Główną nagrodą dla zwycięskiego zespołu był udział w akcji zarybiania Wisły narybkiem szczupaka. Laureaci konkursu pod okiem ichtiologa, wędkarzy oraz eksperta z Towarzystwa Promocji Ryb wpuścili do Wisły ponad dwa tysiące narybku. Korzyści wizerunkowe dla spółki to wzmocnienie wizerunku firmy dbającej o środowisko.