Pampers-UNICEF „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka” – Procter & Gamble Polska

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Choć w Europie tężec noworodkowy to choroba już niemal zapomniana, w krajach rozwijających się jest to jedna z głównych przyczyn śmierci noworodków. Szacuje się, że tylko w roku 2010 umarło na nią 59 tysięcy dzieci, co oznacza, że co 9 minut z powodu tężca noworodkowego zmarło 1 dziecko na świecie. Program Pampers-UNICEF ma na celu wyeliminowanie zagrożenia tą chorobą do 2015 roku.

Program powstał w 2006 roku, a w Polsce funkcjonuje od roku 2008. Mechanizm akcji jest następujący: „1 paczka = 1 szczepionka ratująca życie”. W praktyce polega to na przekazywaniu za każdą kupioną w czasie trwania akcji paczkę pieluch lub chusteczek Pampers z logo UNICEF jednej szczepionki ratującej życie dziecka. Szczepionki fundowane są przez markę Pampers i trafiają do krajów objętych programem szczepień prowadzonym przez UNICEF, m.in.: Konga, Etiopii, Burkina Faso. W 2008 roku, dzięki zaangażowaniu polskich konsumentów, udało się ufundować ponad 4 miliony szczepionek, a w efekcie drugiej edycji w 2010 roku udało się zakupić ich ponad 5 milionów.

Dzięki akcji udaje się wyeliminować kolejne kraje z listy zagrożonych tężcem. Akcja zwiększa świadomość konieczności szczepień w krajach rozwijających się oraz w Polsce.