Paliwa alternatywne – trojakiego rodzaju korzyści – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Zastosowanie paliw alternatywnych (rozdrobnione odpady papierowe, plastikowe, tekstylne, mające wysoką wartość opałową) zamiast węgla kamiennego przez firmę CEMEX (Cementownia Chełm i Cementownia Rudniki) poskutkowało trojakiego rodzaju korzyściami: środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. Spalanie odpadów w postaci paliw alternatywnych w temperaturze dochodzącej do 2000°C w piecach cementowych jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów ich utylizacji, a jednocześnie dobrym rozwiązaniem problemów związanych ze składowaniem. To również istotne korzyści finansowe – tańszy sposób na pozyskanie energii cieplnej. Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach CEMEX wyniosła 81%.