Paczki dla potrzebujących

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Projekt angażujący wolontariuszy Citi Handlowy w przygotowanie świątecznych paczek to sposób na podtrzymanie ich relacji z organizacjami, które wspierają w ciągu roku. W okresie przedświątecznym wolontariusze kontaktują się z nimi, poznają ich konkretne potrzeby związane m.in. z jedzeniem, środkami czystości oraz artykułami higienicznymi. Paczki trafiają do podopiecznych placówek. Oprócz standardowych produktów, do każdej paczki dokładany jest drobny osobisty/świąteczny prezent. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Fundację, w 2022 roku, wolontariusze Citi spakowali i dostarczyli prawie 2000 paczek m.in. do DPS-ów, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Środowiskowych, Oratorium.